RAMOWY ROZKŁAD DNIA

  PRZEDSZKOLE

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W/G NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO MOTYLEK

Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W MYSŁOWICACH

 

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej. Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.

 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH 7:30 DO 12:30

 

 

6.00 – 7.30

Grupy łączone. Zabawy wg pomysłów dzieci. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensującym i wychowawczym, zabawy i ćwiczenia logopedyczne

 

7.30 – 8.15

Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych przy niewielkim udziale nauczyciela.

Ćwiczenia poranne

 

8.15 – 9.00

Śniadanie. Czynności samoobsługowe, opiekuńcze; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku .

 

9.00 – 9.30

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach( dzieci 3 i 4 letnie)

 

9.00 - 10.30

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach(dz. 5,6 letnie)

 

 

9.30 - 11.30

Dzieci 3,4, letnie Zabawa swobodna dzieci

 

10.30 - 11.30

Dzieci 5 i 6 letnie Zabawa swobodna dzieci

 

11.30-12.30

Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i porządkowe.

 

12.30 – 13.30

Obiad , czynności samoobsługowe, opiekuńcze

 

13.30 – 14.00

Odpoczynek poobiedni- muzykoterapia, bajko terapia (czytanie bajek, opowieści ruchowe, czynności opiekuńcze)

grupy starsze - relaksacja

14.00 – 16.00

 Czas dobrowolnie zagospodarowany przez nauczyciela  ćwiczenia utrwalające wiadomości;

zabawy integracyjne, konstrukcyjne i plastyczno-techniczne, gry planszowe;

Praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym;

 

16.00 -16.30

Podwieczorek, czynności samoobsługowe i porządkowe;

 

16.30 -17.00

Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno-techniczne , tematyczne , zajęcia dodatkowe ,prace porządkowe, omówienie wydarzeń dnia.

zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci;

Pobyt w grupach łączonych.

 

  ŻŁOBEK

 

GODZINY PRZEBIEG

6:30 – 8:00 SCHODZENIE SIĘ DZIECI:

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

• Zabawy kołowe , stolikowe

• Kontakty z rodzicami

 

8:00 – 8:30 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA

• Czynności higieniczne i pielęgnacyjne

 

8:30 – 9:00 ŚNIADANIE

 

9:00 –9:45 ZORGANIZOWANE ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

 I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE.

Zróżnicowane w zależności od wieku i dnia tygodnia:

• Zabawy plastyczne

• Zabawy paluszkowe,

• Zajęcia kształtujące motorykę małą i dużą,

• Gimnastyka dla maluszków,

• Język angielski,

• Rytmika.

 

9:45 – 10:00 PRZYGOTOWANIE DO II ŚNIADANIA

• Czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej

 

10:00 – 10:15 II ŚNIADANIE

 

10:15-10:45 PRZYGOTOWANIE DO DRZEMKI

• Wyciszenie dzieci przed snem, czytanie bajeczek, słuchanie muzyki

 

10:45-12:30 CZAS NA SEN I ODPOCZYNEK NA LEŻAKACH

 

12:30 – 13:00 PRZYGOTOWANIA DO OBIADU

• Czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej

 

13:00 – 13:30 OBIAD

• Zupka

• II danie

 

13:30 – 14:00 CZYNNOŚCI HIGIENICZNE I PIELĘGNACYJNE

• Trening czystości – nauka korzystania z sedesu (dzieci 2-letnie), wdrażanie elementów higieny osobistej

 

14:00 – 14:45 SWOBODNE ZABAWY

• czas na realizacje własnych pomysłów i fantazji

• zabawy z opiekunami grupy

 

14:45-15:00 PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU

• zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne

 

15:00-15:15 PODWIECZOREK

 

15:15 – 16:30 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

 

 

 

Copyright © Mprint Studio Reklamy 2012