Zapytania ofertowe

Dokumenty zapisane są w plikach PDF. Aby można było wyświetlić Dokument, na komputerze musi być zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać bezpłatnie z witryny internetowej producenta Adobe.

 

Zapytanie ofertowe NR ZAP/01 ; Protokół ZAP/01

 

Zapytanie ofertowe NR ZAP/02 ; Protokół ZAP/02

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności 2

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności 3

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4-Oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych

 

Zapytanie ofertowe NR ZAP/03 z dnia 03.10.2018 ; Protokół ZAP/03

 

Zapytanie ofertowe NR ZAP/04 z dnia 10.10.2018 ; Protokół ZAP/04

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności

Załącznik nr 1-Formularz ofertowy ZAP04

Załącznik nr 2-Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych ZAP04

Załącznik nr 3-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ZAP04

Załącznik nr 4-Oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych ZAP04

Załącznik nr 5-Zapytanie ofertowe ZAP04

 

Zapytanie ofertowe NR ZAP/05 z dnia 17.10.2018 ; Protokół ZAP/05

Załącznik nr 1-Formularz ofertowy

Załącznik nr 2-Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4-Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych ZAP04

 

Zapytanie ofertowe NR ZAP/06 ; Protokół ZAP/06

UMOWA NR 1 DO ZAP-06

UMOWA NR 2 DO ZAP-06

UMOWA NR 3 DO ZAP-06

Załącznik nr 1-Formularz ofertowy ZAP-06

Załącznik nr 2-Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia ZAP-06

Załącznik nr 3-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ZAP-06

Załącznik nr 4-Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych ZAP-06

 

Zapytanie ofertowe NR ZAP/07 z dnia 19.10.2018 ; Protokół ZAP/07

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności

Baza konkurencyjności 2

Załącznik nr 1-Formularz ofertowy ZAP07

Załącznik nr 2-Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych ZAP07

Załącznik nr 3-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ZAP07

Załącznik nr 4-Oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych ZAP07

Załącznik nr 5a-Zapytanie ofertowe ZAP07

Załącznik nr 5-Zapytanie ofertowe ZAP07

ZAP -07 Korekta 23.10.2018

 

Zapytanie ofertowe NR ZAP/08 ; Protokół ZAP/08

Załącznik nr 1-Formularz ofertowy ZAP-08

Załącznik nr 2-Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia ZAP-08

Załącznik nr 3-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ZAP-08

Załącznik nr 4-Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych ZAP-08

 

Zapytanie ofertowe NR ZAP/09 ; Protokół ZAP/09

Zapytanie ofertowe NR ZAP/10 ; Protokół ZAP/10

Zapytanie ofertowe NR ZAP/11; Protokół ZAP/11

Zapytanie ofertowe NR ZAP/12 ; Protokół ZAP/12

Zapytanie ofertowe NR ZAP/13 ; Protokół ZAP/13

Zapytanie ofertowe NR ZAP/14 ; Protokół ZAP/14

Zapytanie ofertowe ZAP-N ; Protokół ZAP/14

Załącznik nr 1-Formularz ofertowy ZAP-N

Załącznik nr 2-Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia ZAP-N

Załącznik nr 3-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ZAP-N

Załącznik nr 4-Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych ZAP-N

Zapytanie ofertowe ZAP-N

 

 

Copyright © Mprint Studio Reklamy 2012